Program podporovaný NATUR-PACKom získal, už dlhodobo zaslúženú, cenu ministra ŽP!

Program Zelená škola, súčasť celosvetového vzdelávacieho programu ECO SCHOOLS PROGRAMME, získal už dlhodobo zaslúžené ocenenie!

Pri príležitosti osláv Svetového dňa životného prostredia ho dňa 5.6.2017 organizácii ŽIVICA udelil Minister životného prostredia SR László Sólymos.

Treba pripomenúť že Program Zelená škola sa na Slovensku realizuje už 13 rokov a jeho koordinátorom je nezisková organizácia CEEV ŽIVICA. NATUR-PACK sa stal partnerom tohto programu a garantom za oblast odpadov v roku 2014. Naša úspešná spolupráca však začala už skôr, a to v rámci tvorby výučbového softvéru "NeODPADNI z ODPADov". Ten vznikol v roku 2012 a dnes patrí medzi najobľúbenejšie výučbové softvéry na základných školách po celom Slovensku.

Počet slovenských škôl zapojených do tohto jedinečného programu neustále narastá, v súčasnosti je ich viac ako 300. Získať medzinárodný certifikát Zelenej školy pritom nie je vôbec jednoduché a vyžaduje si to nemalé úsilie žiakov i pedagógov.Téma ODPADY predstavuje pre Zelené školy jednu z povinných tém, ktorým sa musia aktívne venovať v rámci školy, ako aj na lokálnej úrovni svojej obce alebo mesta.

NATUR-PACK ako zmluvný partner takmer 1100 samospráv, vrátane Bratislavy, Košíc a Prešova, propaguje a podporuje Program Zelená škola, ako aj ďalšie unikátne aktivity z dielne organizácie ŽIVICA, ktoré môžu byť inšpiráciou aj pre ostatné školy. Už na jeseň 2017 sprístupníme školám v partnerských obciach a mestách NATUR-PACKu originálny metodicko-vzdelávací materiál - Inšpiromat, ktorého nosnou témou budú ODPADY. Ide o overený formát vzdelávacieho materiálu pre pedagógov, ktorí sa osvedčil pri systematickej práci so Zelenými školami a po prvý krát bude využitý aj mimo Zelených škôl.

Viac o programe Zelená škola nájdete: TU

Výučbový softvér "NeODPADni z ODPADOV" si bezplatne môžete stiahnuť alebospustiť online: TU

Vizuálizácia výučbového softvéru "NeODPADni z ODPADOV"

6.6.2017

Ďalšie články