Program predchádzania vzniku odpadu SR bol vyhlásený vo vestníku

Program predchádzania vzniku odpadov Slovenskej republiky na roky 2014 - 2018 (PPVO) bol vyhlásený vo vestníku Ministerstva životného prostredia. Podľa Rámcovej smernice 2008/98/ES o odpade ho mali povinnosť vypracovať všetky členské štáty EÚ do 12.12.2013.

PPVO bol zhotovený ako samostatný dokument a dopĺňa Program odpadového hospodárstva SR na roky 2011 až 2015. Hlavnú zmenu prináša v uplatňovaní hierarchie odpadového hospodárstva, ktorá radí na prvé miesto predchádzanie vzniku odpadov pred plnením cieľov recyklácie a zhodnocovaním odpadov.

PPVO uvádza šesť oblastí vzniku odpadov. Jednou z nich je vznik odpadov z obalov, v ktorej je vyjadrené znepokojenie nad prudkým stúpaním odpadov z papierových, lepenkových a plastových obalov. Od roku 2005 do roku 2011 sa množstvo týchto obalov viac ako zdvojnásobilo.

Účinnosť PPVO je od 1.4.2014 do 31.12.2018.

 

28.2.2014

Ďalšie články