Projekt „NeODPADni z ODPADov“ na Envirofilm-e 2013

V čase od 3. do 8. júna 2013 sa konal 19. ročník medzinárodného filmového festivalu o životnom prostredí - ENVIROFILM. V rámci festivalu bol v Košiciach odprezentovaný počas dvoch dní aj jedinečný výučbový softvér „NeODPADni z ODPADov“. Priamo na festivale si ho malo možnosť odskúšať vyše tisíc detí druhého až ôsmeho ročníka z desiatich základných škôl.

Softvér určený primárne na interaktívnu tabuľu, predstavuje ucelený komplexný výučbový program, rozdelený do štyroch tematických celkov: Príbeh odpadov, Predchádzanie vzniku odpadov, Opätovne používame a recyklujeme a Zodpovedne spotrebovávame. Softvér ponúka podrobne rozpracované aktivity, videá, hravé vedomostné kvízy, desiatky otázok, metodické pokyny pre učiteľov, pracovné listy a ďalšie inšpiratívne námety.

Vzhľadom na nedostatok kvalitného učebného materiálu v oblasti environmentálnej výchovy a absencie softvérov určených na interaktívnu tabuľu, dopĺňa daný projekt rovno dve medzery vo výučbe. Bezplatný softvér si môže každý záujemca stiahnuť na http://zivica.sk/moderneoodpadoch/ . Jedinečný projekt zrealizovala spoločnosť NATUR-PACK, a.s. v spolupráci s Centrom environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA.

Deti si vyskúšali softvér „NeODPADni z ODPADov“ na počítači. Pracovná plocha bola vysielaná dataprojektorom na premietacie plátno, čo zabezpečilo väčšie zapojenie detí do prezentácie.

Po odskúšaní softvéru dostalo každé dieťa malý upomienkový predmet a leták, na ktorom nájde internetovú adresu, z ktorej si môže bezplatne softvér stiahnuť.

 

 

11.6.2013

Ďalšie články