Projekt "Vyčistime si Slovensko" - výsledky

5. júna sa oficiálne skončil projekt Vyčistime si Slovensko, ktorú vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia spolu s mimovládnou organizáciou Greenpeace. Partnerom projektu bola aj  spoločnosť NATUR-PACK, a.s. Ohlas akcie ukázal, že pokiaľ sa niektorí nezodpovední ľudia zbavujú odpadu nebezpečným a nedovoleným spôsobom, je veľa občanov Slovenska, ktorým záleží na tom, ako krajina vyzerá. Celkovo bolo prijatých 958 hlásení od občanov, ktorí nahlásili 1038 skládok. Následne Obvodné úrady životného prostredia začali správne konanie, ktoré povedie k odstráneniu týchto nelegálnych skládok. Aj vďaka podpore spoločnosti NATUR-PACK, sa uskutočnilo 40 brigád, kde sa fyzicky odstránilo viac ako 800 ton odpadu. Podarilo vyčistiť napríklad obce Moldava n/Bodvou, Tornaľa, Čečejovce, Dolný Bar, Včeláre, Drieňovec, Buzica, Obrady, Trhová, Hradská. Všetky uvedené obce a ich okolie boli vyčistené na podnet občanov v rámci tohto projektu.

Projekt Ministerstvo životného prostredia hodnotí ako úspešnú a určite bude mať záujem pokračovať v tomto projekte aj v budúcnosti.

 

13.6.2007