Projekt "Vyčistime si Slovensko"

Oprávnená organizácia NATUR-PACK, a.s. je partnerom projektu „Vyčistime si Slovensko“ ktorú vyhlásila ochranárska organizácia Greenpeace spolu s Ministerstvom životného prostredia SR pri príležitosti Dňa zeme (22.4).

Cieľom projektu je prispieť k odstráneniu malých čiernych skládok a lokalít s pohodenými odpadkami nachádzajúcich sa v našom okolí. Na Slovensku je približne 6000 takýchto čiernych skládok. Nachádzajú sa najmä okolo ciest a je na nich uložený predovšetkým drobný odpad.

Preto je jedným z cieľov projektu vyzvať občanov, aby na Obvodné úrady životného prostredia nahlásili miesta, kde sa nachádzajú čierne skládky. Tým získa prehľad o počte “malých čiernych skládok” v rámci jednotlivých regiónov.

Následne sa odstráni približne 100 takýchto skládok z oblastí, v ktorých je ich najviac.

Projekt "Vyčistime si Slovensko" trvá od 17. apríla do 5. júna a vznikol v spolupráci ochranárskej organizácie Greenpeace, Ministerstva životného prostredia SR, Združenia miest a obcí Slovenska ako aj ostatných partnerov, medzi ktorých patrí aj oprávnená organizácia NATUR-PACK, a.s.

 

22.4.2008