Rok 2023 s NATUR-PACKom

NATUR-PACK sta stal lídrom na trhu aj vďaka schopnosti spolupracovať. Napĺňanie našej misie by nebolo možné bez aktívnej spolupráce s množstvom spoločností, organizácií i jednotlivcov.

Pri spomínaní na to, čo sa nám podarilo realizovať v minulom roku, preto ĎAKUJEME našim klientom (výrobcom), partnerským samosprávam, partnerským zberovým spoločnostiam, neziskovým organizáciám i všetkým ďalším subjektom a jednotlivcom, ktorí sú s nami na spoločnej ceste k zlepšovaniu úrovne triedenia a recyklácie odpadov na Slovensku.