Seminár o obaloch - zmeny v evidencii a hlásení obalov a odpadov z obalov

 

Vážení klienti oprávnenej organizácie NATURPACK,

v najbližších dňoch vojde do platnosti Vyhláška MŽP SR o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch, ktorá bude obsahovať zmeny vo vedení evidencie obalov a odpadov z obalov, čo ovplyvní aj vaše výkazníctvo voči spoločnosti NATUR-PACK, a.s.

Spoločnosť NATUR-PACK, a.s. preto organizuje pre klientov v mesiaci marec súbor odborných školení. Pôjde o 2-hodinové hutné, čisto pracovné stretnutie s pracovníkmi spoločnosti NATUR-PACK, a.s., ktorí Vám vysvetlia nadchádzajúce zmeny.

Definitívnu podobu programu Vám zašleme po spresnení začiatkom budúceho týždňa e-mailom, podľa možnosti sledujte aj novinky na našej webovej stránke.

Prihlasovať sa budete môcť až po našej výzve a to iba vyplnením on-line prihlasovacieho formulára v rámci našej webovej stránky. 

Vzhľadom na kapacitné možnosti bude možné prihlásiť iba jedného pracovníka za spoločnosť.

17.2.2011

Ďalšie články