Semináre 2013

Všetkých klientov NATUR-PACK, a.s. by sme radi pozvali na semináre o obaloch, ktoré tento rok plánujeme uskutočniť až v 18tich mestách. Presný zoznam miest, podrobné informácie a prihlášku nájdete na špeciálne zriadenej podstránke www.naturpack.sk/seminar.

V prvej polovici roka, v mesiacoch apríl až jún, sa semináre uskutočnia v Bratislave, v Banskej Bystrici, v Martine, v Prešove, v Rimavskej Sobote, v Leviciach, v Topoľčanoch, v Šali, v Nitre, v Litovskom Mikuláši a v Žiline. Po trojmesačnej letnej prestávke budú pokračovať vo Zvolene, v Trenčíne v Poprade, v Dunajskej Strede, v Malackách, v Michalovciach, v Košiciach a na záver opäť v Bratislave. Druhé kolo seminárov sa uskutoční v období september až október.

Prvý seminár Vás čaká už 17.4. v Bratislave. Prihlásiť sa je možné najneskôr do 10.4. na vyššie uvedenej stránke www.naturpack.sk/seminar.

V porovnaní s minuloročnými seminármi Vás čaká špeciálny príspevok o zmenách v zákone o odpadoch, ktorý je novelizovaný od 1.1.2013, o možnostiach riešenia Programu odpadového hospodárstva a Programu prevencie. Seminár neopomenie ani súhrnom povinností vyplývajúcich zo zákona o obaloch, overenie správnosti vedenia evidencie a množstvom iných zaujímavých tém. Dostatočný časový priestor bude vyčlenený aj na zodpovedanie vašich otázok a diskusiu.

Tešíme sa na stretnutie s Vami
Kolektív NATUR-PACK, a.s.

15.3.2013

Ďalšie články