Semináre o obaloch v roku 2012

Vážení obchodní partneri,

stalo sa už tradíciou, že spoločnosť NATUR-PACK, a.s. organizuje pre svojich klientov semináre o obaloch. Ani tento rok nebude výnimkou a krátke bezplatné semináre sa v prvom polroku 2012 uskutočnia v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline a Košiciach od marca 2012.

V druhom polroku 2012 plánujeme zorganizovať semináre v ďalších mestách Slovenska, konkrétne Nitra, Trenčín, Ružomberok, Prešov a Rimavská Sobota. Cieľom našich seminárov je prehĺbenie znalostí zo zákona o odpadoch a obaloch a správne vedenie evidencie. V kruhu menšieho počtu účastníkov zodpovieme na Vaše otázky, ktoré s danými zákonmi súvisia.


Program:
1.    Súhrn povinností vyplývajúcich zo zákona o obaloch
2.    Súhrn povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch
3.    Vedenie evidencie
4.    Diskusia

Čas: 10:00 - 11:30

Vzhľadom na kapacitné možnosti, bude možné na seminár prihlásiť len jedného zástupcu spoločnosti, pričom seminár bude zorganizovaný pri min. počte 10 klientov v danom meste. Uprednostnené budú spoločnosti, ktoré sa nezúčastnili seminárov o obaloch v roku 2011. Prihlásiť sa na seminár môžete cez prihlasovací formulár, ktorý zašlete na seminar@naturpack.sk.


Tešíme sa na stretnutie s Vami.


Kolektív NATUR-PACK, a.s.

8.3.2012

Ďalšie články