Slávnostné otvorenie moderného kontajnerového stojiska v Košiciach

NATUR-PACK sa dnes (12.6.2017) stal súčasťou slávnostného otvorenia moderného kontajnerového stojiska v Mestskej časti Košice - Juh.

Slávnostého prestrihnutia pásky sa zúčastnili predstavitelia MČ Košice - Juh, magistrátu hl. mesta Košice, zberovej spločnosti KOSIT a náš riaditeľ Michal Sebíň.

Ďakujeme nášmu dlhoročnému partnerovi - zberovej spoločnosti KOSIT - za zorganizovanie dnešného podujatia a veríme, že bezpečné a kvalitné kontajnerové stojiská prispejú k motivácii občanov k triedeniu komunálneho odpadu.

12.6.2017

Ďalšie články