Spúšťame nový koncept seminárov, prihláste sa už dnes!

Tento rok ponúkame nový koncept seminárov, ktoré budú špecializované na konkrétnu oblasť obalovej a odpadovej problematiky. Ďalšou pridanou hodnotou seminára bude spoluúčasť hosťujúceho lektora z externej organizácie na vybraných seminároch.

Seminár bude viesť environmentálny konzultant z NATUR-PACK, a.s.

Na záver každého seminára bude priestor na Vaše otázky a diskusiu.

Základné semináre Obaly od A po Z sa uskutočnia v Bratislave, Banskej Bystrici, Martine, Nitre, Trenčíne, Poprade, Košiciach, Žiline a vo Zvolene.

Miesto a dátum konania ostatných seminárov budeme priebežne dopĺňať.

Ponuka seminárov na rok 2014

  • Obaly od A po Z
  • Elektroodpady a batérie
  • Obaly a odpady v praxi - s Ing. Zuzanou Balkovou z EKO-IN
  • Opakovane použiteľné obaly a ich preprava cez hranice – s Vladom Volekom zo SYBA
  • Obaly a odpady z obalov v zahraničí – s Ing. Ľubomírom Augustínom z Reclay Group Slovensko

Organizačné pokyny

  • Semináre sú určené pre všetkých záujemcov a sú bezplatné.
  • Z pravidla sú v doobedňajších hodinách od 10:00 a trvajú zhruba dve hodiny.
  • Na seminár je potrebné sa zaregistrovať na stránke /seminare/. Po úspešnej registrácii Vám bude najneskôr do troch pracovných dní zaslané potvrdenie o prihlásení.
  • Z jednej organizácie sa môže zúčastniť iba jeden zástupca. V prípade voľných miest alebo opodstatnených dôvodov je možné urobiť výnimku.

PARTNERI SEMINÁROV

 

MEDIÁLNY PARTNER

 

12.2.2014