Stali sme sa partnerom informačného portálu EurActiv

Spoločnosť NATUR-PACK sa stala partnerom najväčšieho informačného portálu zameraného na dianie v Európskej únii.

Portál EurActiv.sk je členom najrozsiahlejšej siete spravodajských portálov a pravidelné spravodajstvo prináša už desať rokov.  Ako súčasť siete EurActiv Network zdieľa informácie a vytvára synergiu medzi bruselskou a národnou perspektívou. Spolu s ďalšími pätnástimi členmi prinášajú objektívne a aktuálne správy pre viac ako 600 000 čitateľov mesačne.

Spoločnosť NATUR-PACK sa rozhodla podporiť informatívnosť a snahu vynakladanú portálom EurActiv.sk prinášať ucelené a vecné spravodajstvo a preto sa od novembra stáva jeho partnerom. Čerstvé informácie a pravidelné spravodajstvo z odpadovej a obalovej problematiky budete môcť odteraz sledovať v sekcii životného prostredia aj vďaka partnerovi sekcie spoločnosti NATUR-PACK.

Ak vás zaujíma aktuálne dianie v oblasti odpadového hospodárstva, alebo sa vás týka nový návrh zákona o odpadoch, môžete si už dnes prečítať stanoviská a výstupy z Dňa odpadového hospodárstva tu. Hlavnou témou kritiky bola možnosť zneužitia navrhovaného zákona na vytvorenie monopolu a znevýhodnenie ostatných účastníkov existujúceho trhu.

20.11.2014