Stanovisko k novému zákonu

Vážení obchodní partneri,

pred pár dňami schválila NR SR vládny návrh zákona o odpadoch. Zákon, ktorého prijatie nebolo nevyhnutné z hľadiska legislatívy EÚ, ale mohol zaviesť poriadok s odpadom na Slovensku.

Ambície, s ktorými ho MŽP SR pripravovalo, sa žiaľ nenaplnili. Všetky vzletné slová o potrebe takéhoto zákona a o jeho kvalite zostali iba v rovine nenaplnených želaní autorov. Tí z Vás, ktorí sledujete diskusiu k zákonu, viete, že okrem zopár nadnárodných firiem zákon nik nevíta.

Pretože zákon o odpadoch je prioritne o peniazoch, nie o odpadoch, obciach a občanoch, priemysle... a už vôbec nie o morálke, bude mať negatívny vplyv aj na Vás a Vaše podnikanie.

Spoločnosť NATUR-PACK, a. s. sa s takýmto zákonom nevie stotožniť! V rámci pripomienkového konania sme k nemu predložili a podporili viaceré systémové a stovky zásadných pripomienok. Žiaľ, nebolo v našich silách presvedčiť MŽP SR o tom, že zákon by nemal byť prioritne o sprostredkovateľoch (OZV) a obchodníkoch s odpadom, ale o životnom prostredí, občanoch, zberových spoločnostiach, recyklátoroch a Vás, ktorí spolufinancujete nakladanie s odpadom.

Nemáme v úmysle Vás nabádať, aby ste zákon o odpadoch nerešpektovali. Podobne ako Vám, ani nám neostáva nič iné, ako jednotlivé ustanovenia zákona o odpadoch plniť. Nech je akokoľvek hlúpy – platí! Chceme iba, aby ste vedeli, že s prípravou zákona o odpadoch nemáme nič spoločné!

 

Ing. Vladimír Šinák

predseda predstavenstva

Natur-Pack, a. s.

 

2.4.2015

Ďalšie články