Stláčajte OBALY, prosím!

Vianoce sú nielen najkrajšie sviatky roka, ale aj sviatky, kedy tvoríme najviac odpadov. Nikdy počas roka nezáleží viac na tom, aby sme triedili odpady správne. Nestláčanie obalov je celoslovenský problém. Viac sa o ňom dozviete v našom predvianočnom videu.

Nestláčanie obalov je totiž celoslovenským neduhom, ktorý prispieva k zhoršovaniu úrovne triedenia odpadov a následne dosahujeme horšie výsledky aj pri recyklácii. Práve v období Vianoc je jeho výsledkom extrémne rýchle zapĺňanie, ba až prepĺňanie kontajnerov na triedený zber. Jedným z dôsledkov je aj znehodnocovanie obsahu kontajnerov a často aj vyhadzovanie recyklovateľných druhov odpadov do nádob na zmesový komunálny odpad.

16.12.2019