SÚŤAŽ pri príležitosti Dňa Zeme 2021 už má svojich víťazov!

Pri príležitosti Dňa Zeme (22. 4. 2021) iniciatíva MIESTA PREČ vyhlásila kreatívnu súťaž pre materské, základné a stredné školy v partnerských samosprávach OZV NATUR-PACK, ako aj pre širokú verejnosť.

Iniciatíva Miesta preč je spoločným projektom OZV NATUR-PACK a organizácií Inštitút cirkulárnej ekonomiky (INCIEN) a Slovakia Going Zero Waste. Cieľom tejto iniciatívy je poukázať na dôležitosť správneho nakladania s odpadom a na jeho vplyv na životné prostredie.


Spomedzi viac ako 150 súťažných príspevkov, ktoré nám boli elektronicky zaslané, sa víťazmi stali:

SÚŤAŽ PRE ŠKOLY

  • Kategória materské školy: žiaci z Materskej školy v Bánovciach nad Ondavou

  • Kategória prvý stupeň základných škôl: Cirkevná základná škola Jána Palárika v Rakovej, kolektívna práca tried 1.A, 2.A, 3.A, 4.A
  • Kategória druhý stupeň základných škôl a stredné školy: SPŠE Hálova v Bratislave, trieda I.A
     

SÚŤAŽ PRE VEREJNOSŤ

  • Pracovná skupina za životné prostredie Petržalského mládežníckeho parlamentu
     

Víťazom srdečne blahoželáme a ďakujeme všetkým, ktorí sa do tejto súťaže zapojili. 

Pripájame aj víťazné video žiakov SPŠE Hálova v Bratislave, trieda I.A (kategória II. stupeň ZŠ a SŠ).

 

 

Tím NATUR-PACK, INCIEN a Slovakia Going Zero Waste

15.6.2021