Súťaž s NATUR-PACKom pre základné školy

22. apríl je už tradične Dňom Zeme.

Tento sviatok je ovplyvnený pôvodnými dňami Zeme, ktoré sa konali pri oslavách jarnej rovnodennosti. Príchod jari tak oslavovali 21. marca. V súčasnosti ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na dopady ničenia životného prostredia, a rozvíjajúcu sa diskusiu o možných riešeniach.

Aj NATUR-PACK chce pri tejto príležitosti zamerať pozornosť na vzťah k svojmu okoliu v ktorom žijeme z pohľadu produkcie odpadu.

Pri príležitosti osláv Dňa Zeme pripravil NATUR-PACK súťaž pre všetkých žiakov základných škôl. Úlohou je vytvoriť výtvarnú prácu na témy:

  • Ochrana planéty Zem - recyklácia
  • Odpady patria do koša a nie na zem
  • Kolobeh odpadov v prírode a ich dopad na životné prostredie

Tri najlepšie práce získavajú pre svoju triedu exkurziu do recyklačného závodu a vecné ceny s témou recyklácie. Tešíme sa na všetky prihlásené práce.

Termíny, pravidlá a ostatné podmienky súťaže nájdete na priloženom plagáte:

18.3.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.03.2016

 

Ďalšie články