Systém NATURELEKTRO na výstave PRO EKO

Kolektívny systém NATURELEKTRO sa zúčastnil na piatom ročníku najväčšej slovenskej výstavy zhodnocovania a recyklácie odpadov s názvom PRO EKO, v minulosti známej ako R.I.S.. Výstava sa konala v dňoch 21. až 24. apríla 2009 v Banskej Bystrici.

Kolektívny systém NATURELEKTRO sa prezentoval v spoločnom stánku Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve. Zástupcovia spoločnosti s ochotou odpovedali na otázky občanov, podnikateľov a zástupcov miest a obcí týkajúce sa fungovania systému NATURELEKTRO. Návštevníci sa živo zaujímali aj o skutočnosti, ako systém NATURELEKTRO v praxi rieši za výrobcov elektrozariadení ich povinnosti vyplývajúce im zo zákona.

 

27.4.2009