Transpozičná novela zákona o odpadoch schválená

Transpozičná novela zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “novela“), ktorá bola 2.11.2021 schválená poslancami parlamentu, sa vzťahuje na jednorazové plastové výrobky. Požiadavky vychádzajú priamo zo Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/904 o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie.

Novela zavádza pojem rozšírená zodpovednosť výrobcu osobitného výrobku z plastu, vymenúva rad povinností pre výrobcu jednorazových plastových výrobkov, špecifikuje označovanie týchto výrobkov a rozširuje informačnú povinnosť výrobcu osobitých výrobkov z plastu. Do účinnosti vstúpi od 1. decembra 2021.

Medzi takéto plastové výrobky alebo výrobky s obsahom plastu patria napríklad ľahké plastové tašky (s hrúbkou steny do 50 mikrometrov), tabakové výrobky s filtrami, vlhčené utierky, balóny, poháre na nápoje a plastové nádoby na potraviny.

Plastové poháre na nápoje a plastové nádoby na potraviny budú musieť predajcovia občerstvenia poskytovať len za úhradu. Zároveň budú mať povinnosť poskytnúť opakovane použiteľnú alebo biologicky rozložiteľnú alternatívu k uvedeným obalom. Novela tiež zavádza evidenčnú a ohlasovaciu povinnosť týchto jednorazových plastových obalov. Naviac bude výrobca jednorazových plastových obalov každoročne vypracúvať správu o opatreniach prijatých na zníženie spotreby a do 30. apríla oznamovať ministerstvu životného prostredia pokrok v znižovaní spotreby jednorazových plastových výrobkov.

Niektoré plastové výrobky na nápoje spadajú aj pod požiadavku na označovanie jednorazových plastových výrobkov informujúc spotrebiteľov o najvhodnejšej možnosti nakladania s odpadom pre daný výrobok, o nevhodných spôsoboch zneškodňovania odpadu, ktorým sa v prípade daného výrobku treba vyhnúť, o negatívnych environmentálnych vplyvoch vyhadzovania odpadu a o prítomnosti plastov vo výrobku.

Podrobnejšie informácie a konkrétne zmeny, ktoré novela prináša, pre Vás spracujeme čoskoro.

Tím NATUR-PACK