Tri organizácie zodpovednosti výrobcov prišli o autorizáciu!

Denník o odpadovom hospodárstve ODPADY-PORTAL dnes zverejnil mimoriadne dôležité informácie týkajúce sa odobratia autorizácií trom z jedenástich v súčasnosti existujúcich OZV. Vzhľadom na významnosť týchto skutočností nižšie uvádzame aktuálny príspevok denníka Odpady-portal v plnom znení.

V prvostupňovom konaní boli už v lete zrušené autorizácie na výkon činností organizácie zodpovednosti pre obaly trom OZV: RECOLLECTION SYSTEM, s. r. o., ZEO Slovakia, s. r. o. a SLOVMAS, a. s.

Všetky tri spoločnosti vtedy podali rozklad voči rozhodnutiu.

V týchto dňoch boli týmto spoločnostiam už vydané aj druhostupňové rozhodnutia. Informáciu pred chvíľou potvrdilo MŽP SR.

„Vydanými rozhodnutiami ministerstvo zrušilo autorizáciu trom organizáciám zodpovednosti výrobcov (OZV). Tieto rozhodnutia už boli odoslané, ale nie sú ešte právoplatné, z toho dôvodu sa k nim nemôžeme bližšie vyjadriť,“ uviedol pre Odpady-portal.sk hovorca ministerstva životného prostredia Tomáš Ferenčák.

Rozhodnutia ešte nenadobudli právoplatnosť, ale výrobcovia už musia konať.

„Autorizácia dotknutých OZV je zrušená k 1. januáru 2018. To znamená, že výrobcovia si musia zazmluvniť inú OZV pre obaly k 1. januáru 2018. OZV, ktorým bola autorizácia zrušená, si totiž nebudú môcť plniť od 1. janurára 2018 svoje povinnosti podľa zákona o odpadoch. Tým pádom by výrobca zazmluvnený s takouto OZV porušoval zákon,“ pokračuje T. Ferenčák.

Zároveň objasnil, že tri OZV, ktorým bola rozhodnutím rozkladovej komisie zrušená autorizácia, budú vymazané z registra OZV pre obaly, akonáhle budú tieto rozhodnutia právoplatné.

Zároveň envirorezort otvoril nové konania.

„Voči ďalším trom OZV sa začali konania, ktoré môžu viesť k ukončeniu ich činnosti,“ uzatvára hovorca ministerstva.

Zdroj: Odpady-portal

Link:http://www.odpady-portal.sk/Dokument/103822/tri-organizacie-zodpovednosti-vyrobcov-prisli-o-autorizaciu.aspx

Zaujímavé informácie k problematike OZV si môžete prečítať aj v článku právnikov spoločnosti Taylor Wessing na portáli EURACTIV:

Link:https://euractiv.sk/nazory/obehova-ekonomika/triedeny-zber-odpadu-bol-ohrozeny-novela-zakona-ide-spravnym-smerom/

Tím NATUR-PACK

24.11. 2017