Úplný súhrn povinností povinnej osoby

V kapitole Legislatíva si Vám dovoľujeme priniesť úplný súhrn povinností, ktoré vyplývajú povinnej osobe v zmysle zákona č. 529/2002 Z.z. o obaloch. Dokument si taktiež môžte stiahnuť tu.