UPOZORNENIE NA OPÄTOVNÉ ROZPOSIELANIE FALOŠNÝCH CENNÍKOV

Vážení klienti,

v ostatných dňoch sme opätovne zaznamenali, že neznáma osoba rozposlala resp. rozposiela poštou, v mene a bez vedomia spoločnosti NATUR-PACK, a.s., tretím subjektom list s cenovou ponukou označený ako "Sadzby – sadzby za obalové komodity na rok 2012". Text listu sa nachádza na hlavičkovom papieri spoločnosti NATUR-PACK, a.s., t.j. javí sa ako obchodná ponuka spoločnosti NATUR-PACK, a.s.

Dovoľujeme si upozorniť a zdôrazniť, že uvedený list je podvrh, spoločnosť NATUR-PACK, a.s. ho nerozposlala resp. nerozposiela a informácie v ňom uvedené nie je možné považovať za reklamný resp. marketingový materiál, ani za nový návrh sadzieb.

Je zjavné, že spoločnosť NATURPACK, a.s. sa opäť stala obeťou dezinformačnej kampane zatiaľ neznámeho subjektu. V prípade, že ste uvedený list obdržali resp. ho obdržíte, nereagujte naň. Pre účely možnosti zistenia skutočného odosielateľa si Vás však dovoľujeme požiadať o jeho preposlanie na adresu: office@naturpack.sk príp. na poštovú adresu spoločnosti NATUR-PACK, a.s.

Spoločnosť NATUR-PACK, a.s. vyjadruje ľútosť nad týmto incidentom a vo svojom mene sa ospravedlňuje za prípadné vzniknuté nejasnosti. V prípade potreby sme pripravení Vám poskytnúť doplňujúce informácie na našich kontaktných číslach.

S úctou,

tím NATUR-PACK, a.s.

14.12.2012

Ďalšie články