Usmernenie k Hláseniu výrobcov elektrozariadení

Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR zverejnilo na svojej webovej stránke usmernenie k vyhláške MŽP SR č. 315/2010 Z. z. o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroodpadom. Usmernenie sa týka vedenia evidencie a podávania Hlásenia výrobcu elektrozariadení.

Podľa tohto usmernenia sa evidencia výrobcu elektrozariadení vedie až do 31. 12. 2010 v rovnakej štruktúre, v akej sa viedla do 15. 7. 2010. Hlásenie výrobcu elektrozariadení za rok 2010 podáva výrobca elektrozariadení do 31. 3. 2011 takisto v rovnakej štruktúre ako v roku 2009.

Celé znenie usmernenia môžete nájsť TU.

1.10.2010

Ďalšie články