V Bratislave sa mení systém zberu triedených odpadov z rodinných domov

V Bratislave sa v týchto dňoch začína pilotný projekt zmeny systému triedenia odpadov, pri ktorom sa vo vybraných častiach začne tzv. vrecový zber odpadov. Nahradia sa tým žlté a modré kontajnery. Zber skla zostane aj naďalej všade kontajnerový.

Zmenu systému inicioval Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, nakoľko sa hromadili sťažnosti na znečistené zberné hniezda v mestských častiach so zástavbami rodinných domov. Problémom kontajnerového zberu v hlavnom meste je aj vysoká miera nečistôt a hrubé porušovanie pravidiel triedeného zberu. Pilotný projekt začne v 7 mestských častiach (Staré mesto, Petržalka, Vajnory, Devín, Devínska Nová Ves, Podunajské Biskupice a Vrakuňa) a pripravuje ho spoločne Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, zberová spoločnosť OLO a naša OZV NATUR-PACK. Viac informácií o tomto projekte nájdete na: https://bratislava.sk/sk/zmena-sposobu-zberu-a-odvozu-vytriedeneho-odpadu-z-rodinnych-domov. Pozrite si našu prvú videoreportáž k tejto téme, ktorú sme zverejnili na YouTube kanáli NATUR-PACK verejnosti.