V Bratislave v týchto dňoch prebiehajú prvé zvozy vriec s vytriedeným odpadom

Od minulého týždňa v hlavnom meste prebiehajú prvé zvozy žltých a modrých vriec s vytriedeným odpadom z rodinných domov z vybraných mestských častí Bratislavy.

Podľa námatkovej kontroly vyložených vriec v mestskej časti MČ Vrakuňa a MČ Podunajské Biskupice sa zdá, že zapojenosť občanov do nového systému zberu bola nad očakávanie dobrá. Viac informácií prinesú údaje od zberovej spoločnosti OLO, ktorá bude zapojenosť vyhodnocovať.

Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým občanom, ktorí sa do tohto nového systému zapojili aktívne a zodpovedne a svojím dielom prispievajú k zvyšovaniu úrovne triedeného zberu v hlavnom meste a v konečnom dôsledku i na Slovensku.

Nižšie si môžete prečítať celú tlačovú správu zberovej spoločnosti OLO a.s.:

Prvá etapa vrecového zberu triedeného odpadu z rodinných domov spustená!

Bratislava, 6. august 2020

Od augusta 2020 spustila Bratislava prvú etapu nového spôsobu zberu papiera a plastu formou vrecového zberu s odvozom priamo spred rodinných domov. Táto zmena sa týka 7 mestských častí: Podunajské Biskupice, Vrakuňa, Staré Mesto, Devín, Devínska Nová Ves, Petržalka a Vajnory. Cieľom nového spôsobu zberu papiera a plastu je dosiahnuť zvýšenú mieru triedenia a čistejšie verejné priestranstvá aj životné prostredie.

Odvoz vriec prebieha raz mesačne podľa harmonogramu, ktorý obyvatelia nájdu na webovej stránke OLO a.s. https://www.olo.sk/odvozovy-den-triedeneho-odpadu-vrecovy-zber/. Vrecia je potrebné umiestniť na obvyklé odvozné miesto komunálneho odpadu, v deň odvozu ráno do 7.00 hod. Zber vytriedeného skla sa nemení, naďalej bude zabezpečovaný cez zberné hniezda.

Množstvo odpadu každoročne pribúda, priemerný Bratislavčan vyprodukuje až 487 kg komunálneho odpadu za rok. Na zberných hniezdach sa odpad hromadí, vytriedené suroviny sú znečistené. Hlavné mesto sa preto rozhodlo zmeniť spôsob zberu a odvozu vytriedeného papiera a plastov z rodinných domov. Obyvatelia už nebudú musieť nosiť vytriedený odpad na vzdialenejšie miesta, čím sa zvýši ich komfort a zároveň sa zníži znečistenie verejného priestoru v okolí zberných hniezd. Zo skúseností v iných mestách sa očakáva aj zvýšená miera kvality vytriedeného odpadu.

Cieľom prvej etapy je dôkladná analýza podnetov a výsledkov nového systému zberu a ich zapracovanie tak, aby sa zvyšovala jeho kvalita a potrebné zmeny boli pretavené do ďalších etáp systému zberu triedeného odpadu.

Na príprave a realizácii prvej etapy vrecového zberu triedeného odpadu sa podieľa hlavné mesto Bratislava, OLO a.s. a organizácia zodpovednosti výrobcov – NATUR-PACK, a.s.

Veríme, že spoločne prispejeme k zlepšovaniu nášho životného prostredia a čistote v uliciach Bratislavy.

10.8.2020