V Ekoparku Holá Hora v Prešove začína od septembra zážitková ekovýchova zameraná na triedeni

Organizácia zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK je pre oblasť financovania triedeného zberu partnerom 1095 obcí a miest, vrátane troch najväčších samospráv na Slovensku. Okrem zabezpečenia financovania triedeného zberu komunálneho odpadu má OZV NATUR-PACK aj zákonnú povinnosť prispievať k vzdelávaniu verejnosti. Cieľom vzdelávacích aktivít je predovšetkým vysvetľovanie významu správneho triedenia odpadov, významu ich recyklácie a v neposlednom rade i predchádzania ich vzniku. To všetko so spoločným cieľom ochrany životného prostredia.

V Bratislave a v Košiciach už existujú etablované ekovýchovné programy zastrešené zberovými spoločnosťami. V Košiciach už 10 rokov zabezpečuje ekovýchovu Centrum environmentálnej výchovy KOSIT, ktoré každoročne navštívi približne 4000 detí. V Bratislave podobnú úlohu plní OLO Centrum, ktoré sa nachádza priamo v budove bratislavskej spaľovni odpadov a pre verejnosť bolo sprístupnené na jeseň minulého roku.

„Po výborných skúsenostiach z Košíc a Bratislavy, sme sa rozhodli využiť ponúknutú spoluprácu aj so zberovou spoločnosťou Technické služby mesta Prešov, ktoré nám ponúkli výučbové miestnosti priamo v Ekoparku Holá Hora, ktorý už mnohé Prešovské školy poznajú,“ povedal Michal Sebíň, riaditeľ OZV NATUR-PACK.

Ekopark chceme profilovať aj ako miesto pre zážitkové formy vzdelávania. Vytvorili sme tri celodenné edukačné programy a som rád, že OZV NATUR-PACK prijala našu ponuku na spoluprácu, ktorá nám umožní  rozšíriť a prehĺbiť environmentálnu výchovu. Verím, že to prešovské školy využijú a aj to posunie naše mesto k zlepšeniu v triedení odpadov a v predchádzaní vzniku odpadov,“ povedal Milan Toth výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti Technické služby mesta Prešov a.s.

Vzdelávací program bude zabezpečovať mimovládna organizácia EVIANA, s ktorej lektormi má NATUR-PACK výborné skúsenosti z mnohých vzdelávacích podujatí na školách, obecných dňoch, alebo na vystúpeniach v rámci filmového festivalu Ekotopfilm – Envirofilm.

Školy sa na ekovýchovné programy môžu prihlasovať cez webovú stránku Ekoparku Holá Hora na adrese: www.ekoparkpo.sk/ponukame/bezplatne-vzdelavacie-programy

„V prvom polroku školského roka 2017/2018 začneme s výukou v rozsahu jedného dopoludnia týždenne. Veľmi dôležitá je pre nás spätná väzba od učiteľov, ak bude odozva podobná ako v Bratislave a v Košiciach, budeme uvažovať o väčšom počte dní, na ktoré sa budú môcť prešovské školy prihlasovať,“ dodáva Michal Sebíň.

Zážitkové ekovýchovné programy neziskovej organizácie EVIANA vyvinula špičková lektorka Ing. Paulína Urdová

30.8.2017