V meste Košice sa vytriedilo v roku 2020 o takmer 22 % viac odpadov

Zberová spoločnosť KOSIT zverejnila výbornú správu o triedení odpadov partnerskom meste našej OZV NATUR-PACK, v Košiciach. V roku 2020 sa tam podarilo vytriediť takmer o 22 % viac triedených zložiek komunálnych odpadov v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

Mesto Košice je jedným z dvoch miest na Slovensku, kde sa pri nakladaní s odpadmi z domácností namiesto skládkovania odpady spracovávajú v tzv. ZEVO (zariadenia na energetické využitie odpadov), kde sa v procese spaľovania odpadov vyrába energia v podobe tepla alebo elektrickej energie.

Viac informácií o výsledkoch triedenia odpadov v meste Košice a aj o téme energetického zhodnocovania sa dozviete v reportáži Korzáru Košice cez tento odkaz: https://bit.ly/3cPHM1l. NATUR-PACK drží partnerskej zberovej spoločnosti KOSIT i mestu Košice palce a veríme, že spoločným úsilím sa podarí neustále zlepšovať úroveň triedenia a recyklácie odpadov. Pomáha tomu aj dlhoročná ekovýchova realizovaná v rámci ZEVO v Centre environmentálnej výchovy (CEV) KOSIT. V ňom pred pandémiou absolovovali zážitkovú ekovýchovu každoročne tisícky detí z Košíc i okolia.

Viac o ekovýchove CEV KOSIT, na ktorej realizácii sa aktívne podieľame od roku 2016, sa dozviete tu: https://www.kosit.sk/skoly-a-osveta/centrum-environmentalnej-vychovy/.