Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2017 praje NATUR-PACK všetkým svojim partnerom, klientom a

Vianočnú pohľadnicu pre NATUR-PACK nakreslila Alenka Zajoncová zo ZŠ Zázrivá v rámci výtvarnej súťaže NATUR-PACKu o najkrajší motív vianočnej pohľadnice. Každé dieťa zázrivskej základnej školy i každý pedagóg dostal na pamiatku od NATUR-PACKu po dve pohľadnice.

Žiaci ZŠ Zázrivá počas preberania vianočných pohľadníck NATUR-PACKu. :-)

22.12.2016