Vrece za vrecom vyčistíme Pečniansky les, Soví les a Hrabiny

Mesto Bratislava a VÚB Banka pripravili pre verejnosť podujatie zamerané na odstránenie odpadov z prírody s názvom Vrece za vrecom vyčistíme Pečniansky les, Soví les a Hrabiny.

Na projekte sa bude podieľať aj zberová spoločnosť OLO a tím NATUR-PACK, nakoľko vyzbierané odpady sa budú analyzovať. Tím NATUR-PACK sa do aktivity zapojí aj s iniciatívou MIESTA PREČ, v rámci ktorej spoločne s Inštitútom cirkulárnej ekonomiky a Slovakia Going Zero Waste upozorňujeme na miesta, kde končia odpady z domácností, na tzv. miesta preč. Reportáže budete môcť sledovať na YouTube kanáloch INCIEN - Inštitút cirkulárnej ekonomiky, a NATUR-PACK verejnosti.

TLAČOVÁ SPRÁVA:

Zapojte sa do veľkého upratovania chránených lesov pri Dunaji

26. máj 2021, v Bratislave – Bratislavčania a Bratislavčanky, ktorým záleží na stave prírody v našom meste, majú príležitosť spojiť príjemné s užitočným. V čase od 28. mája do 6. júna môžu využiť počas prechádzky v chránených areáloch Hrabiny, Soví les a Pečniansky les na viacerých miestach pripravené vrecia a rukavice a pomôcť vyčistiť tieto prírodne lokality od nahromadených odpadkov. Počas najväčšej organizovanej akcie tohto druhu v lužných lesoch Bratislavy budú zriadené aj dočasné stojiská na vyzbieraný odpad a po skončení bude zabezpečený jeho odvoz, separácia a likvidácia.

Stále krajšie jarné počasie láka tráviť čas v prírode. Bratislava ponúka v tomto smere množstvo možností. Aktuálne však pozýva Magistrát hlavného mesta so spolupracujúcimi organizáciami obyvateľov hlavne do pre mnohých menej známych častí lužných lesov na petržalskej strane Dunaja – Pečnianskeho lesa (za mostom Lafranconi), Sovieho lesa (od mosta Apollo k Ekonomickej univerzite) a lesa Hrabiny (za Ekonomickou univerzitou smerom k Dunaju). Zapojiť sa môžu do spoločného veľkého upratovania, výsledkom ktorého bude čistejšia príroda, ktorá má pre Bratislavu z hľadiska jej biodiverzity obrovský význam.

„Lokality lužných lesov, ktoré sme pre tento originálny komunitný projekt vybrali, patria medzi lesy dlhodobo najviac vystavené problému znečistenia odpadom. Okrem toho, že čokoľvek na zemi tu rýchlo pohltí hustá vegetácia, sa sem z času na čas dostane aj odpad prinesený povodňovou vodou,“ hovorí Andrej Kovarik, splnomocnenec primátora Bratislavy pre životné prostredie a dodáva: „Tešíme sa záujmu zorganizovať tento projekt – najmä zo strany VÚB, ktorá prišla so samotnou iniciatívou, pomôže zabezpečiť projekt kompletne po materiálnej stránke a zapojí sa aj dobrovoľníckou prácou. Ruku k dielu pridajú aj experti z organizácie NATUR-PACK, ktorí sa postarajú o podrobnú analýzu pozbieraných odpadov, a tak budeme presne vedieť, čo všetko skončilo namiesto triedeného zberu v prírode.“


Ako bude akcia prebiehať

Ak sa vyberiete od piatku 28. mája do spomínaných lokalít, na vybraných miestach nájdete informačné tabule spolu s pripravenými vrecami a rukavicami, vyrobenými z recyklovaných materiálov. Tie budú pravidelne dopĺňané a k dispozícii na použitie. Zriadené budú za týmto účelom dokopy 4 priebežne monitorované stojiská. Do akcie nazvanej Vrece za vrecom – vyčistíme Pečniansky les, Soví les a Hrabiny sa môže zapojiť každý, a to až do 6. júna.

„Sme presvedčení že v našom meste žije veľa ľudí, ktorí sú ochotní robiť niečo pre prírodu – hoci len podujať sa na takú maličkosť, akou je zber odpadkov. Väčšinou nám to však pri prechádzkach ani nenapadne a už vôbec nemáme po ruke napríklad vrece či rukavice na zbieranie. Rozhodli sme sa preto vzájomne si pomôcť a prišli sme s nápadom, ako toto všetko zabezpečiť. K spoločnému dielu pre zelenšiu Bratislavu pozývame všetkých - od rodín, skupín priateľov, až po väčšie tímy dobrovoľníkov. Naša partia z práce v rámci Dňa dobrovoľníctva nebude pri štarte tohto 10-dňového enviro-maratónu chýbať,“ hovorí Martina Hrivnáková, riaditeľka korporátnej a marketingovej komunikácie VÚB banky.

Mesto Bratislava, ktoré sa rozhodlo myšlienku tohto komunitného čistenia lužných lesov zastrešiť, zapojilo do projektu aj mestskú organizáciu OLO. Tá sa postará hneď o odvoz nazbieraného odpadu. Ten pre ďalšie ekologické spracovanie rozseparuje a zanalyzuje spoločnosť Natur-Pack. Projekt podporuje aj Bratislavské dobrovoľnícke centrum.

Viac informácií o akcii spolu s orientačnými mapami jednotlivých lokalít s vyznačenými stojiskami nájdete na tejto stránke.


Viete, prečo sú tieto lesy Bratislavy chránené?

  • Chránený areál Pečniansky les patrí medzi najmladšie chránené územia Bratislavy. Vyhlásené bolo v roku 2012 a zamerané je na ochranu spoločenstiev lužného lesa, ktorý patrí medzi naše najvzácnejšie lesné biotopy. Pečniansky les je okrem toho významným zdrojom pitnej podzemnej vody pre mesto. Toto územie je špecifické aj tým že zasahuje prakticky až do centra hlavného mesta a predstavuje akýsi zelený most medzi centrom mesta a jeho okrajom.
     
  • Chránený areál Soví les bol vyhlásený v roku 2010 a je zameraný na ochranu spoločenstiev lužného lesa, ktoré sa tu zachovali napriek blízkosti k centru Bratislavy prakticky vo svojej pôvodnej podobe. Ostal bez vplyvu systematickej lesníckej činnosti, ktorá často viedla k eliminácii týchto spoločenstiev na iných miestach dunajských luhov.
     
  • Chránený areál Hrabiny bol vyhlásený v roku 2002 na ochranu spoločenstva tvrdého lužného lesa, so zbytkom biotopu tzv. dunajských hložín a jedinou populáciou kriticky ohrozeného a vzácneho rastlinného druhu kozinca drsného na Slovensku.
     

26. 5. 2021