Výborná spolupráca OLO a NATUR-PACKu vyústila do unikátneho vzdelávacieho projektu!

Zberová spoločnosť OLO a organizácia zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK sa rozhodli spojiť sily a výsledkom je dnešné otvorenie vzdelávacieho centra - OLO CENTRA, ktoré bude od budúceho týždňa ponúkať zážitkovú ekovýchovu a exkurzie pre žiakov základných škôl z Bratislavy i okolia. Ide o mimoriadne významnú aktivitu, ktorej cieľom je zvyšovať environmentálne povedomie v oblasti zodpovedného nakladania s odpadmi.

Ekovýchovný program bude pre NATUR-PACK zabezpečovať skúsený tím lektorov z mimovládnej organizácie DAPHNE. Inštitút DAPHNE uskutočňuje zážitkové vzdelávanie pre NATUR-PACK už od roku 2011. O aktivitách OLO CENTRA sa budete môcť dozvedieť viac v našich nadväzujúcich príspevkoch, ako aj na stránke www.olo.sk.

23.9.2016