Vyhláška o zálohovaní obalov na nápoje zverejnená v Zbierke zákonov

Dňa 25. marca 2011 bola v Zbierke zákonov SR zverejnená Vyhláška MŽP SR č. 81/2011 Z.z. o zálohovaní obalov na nápoje. Vyhláška upravuje:


- výšku zálohu za zálohované, opakovane použiteľné obaly,
- zoznam zálohovaných obalov, ktoré nie sú opakovane použiteľné, a výšku zálohu za ne.

Vyhláška nadobúda účinnosť 1.4.2011.

Celé znenie vyhlášky nájdete na našej webovej stránke v sekcii "Legislatíva" ale si ju môžete stiahnuť priamo TU.

 

25.3.2011

Ďalšie články