Vyhodnotenie seminárov 2013

Vážení klienti, aj tento rok sme pre Vás pripravili semináre o obaloch, ktoré sa konali v 12tich slovenských a po novom aj v dvoch českých mestách. Keďže je posledný seminár tohto roku za nami, prinášame Vám stručné vyhodnotenie.

Program seminárov

Semináre boli zamerané na súhrn povinností vyplývajúcich zo zákona o obaloch, overenie správnosti evidencie a bol doplnený novinkami v podobe špeciálneho príspevku o zmenách v zákone o odpadoch a možnostiach riešenia programu prevencie na rôznych úrovniach.

V rámci každého semináru bol vyčlenený potrebný čas na zodpovedanie vašich otázok a diskusiu.

Štatistika

Semináre absolvovalo 151 účastníkov, z toho 107 prvýkrát. Najvyššia návštevnosť bola v Bratislave, Košiciach a v Banskej Bystrici.

V roku 2014 po novom

V budúcom roku pre Vás pripravujeme celkom nový koncept seminárov s ktorým Vás čoskoro oboznámime na stránke www.naturpack.sk/seminare/.

29.11.2013