Vyhodnotenie spolupráce s Daphne v školskom roku 2013/14

Dlhoročná spolupráca NATUR-PACKu s ekovýchovným inštitútom Daphne ponúkla aj v školskom roku 2013/14 dlhodobé programy pre materské, základné a stredné školy. Programy sú ponúkané v slovenskom a anglickom jazyku. Koniec školského roka priniesol nasledovné vyhodnotenie.

Najväčší záujem bol o program „Kam putujú odpady s NATUR-PACKom?“ ktorého sa zúčastnilo až 363 žiakov. Celkovo sa všetkých štyroch ponúkaných programov zúčastnilo 957 žiakov.

 

V spolupráci s Daphne sme počas školského roka 2013/14 ponúkali programy:

Triedime odpady s NATUR-PACKom

pre žiakov materských škôl

Kam putujú odpady s NATUR-PACKom

pre žiakov základných škôl

(Ne)zaujímavý príbeh odpadu?

pre žiakov základných a stredných škôl
Waste separation in Magical Land Oakies v angličtine pre žiakov základných škôl

 

Cez letné prázdniny budeme pre Vás dokončovať prekvapenie, ktoré Vám predstavíme v priebehu septembra.

21.7.2014

Ďalšie články