Vyhodnotenie súťaže pre školy

Od 15. októbra 2020 do 15. decembra 2020 mali žiaci materských, základných a stredných škôl našich partnerských samospráv možnosť zapojiť sa do kreatívnej Jesennej súťaže pre školy 2020 zameranej na predchádzanie vzniku odpadov, ich správne triedenie a recykláciu. 

Do súťaže sa mohli zapojiť jednotlivci aj celé triedy, a to v dvoch kategóriách:

  • materské školy a 1. stupeň základných škôl,
  • 2. stupeň základných škôl, stredné školy a gymnáziá.

(Celé podmienky súťaže nájdete na našej stránke po kliknutí SEM.)


Spomedzi mnohých rozmanitých inšpiratívnych súťažných diel, ktoré ste nám zaslali, sa napokon víťazmi stali:

I. stupeň ZŠ: 

  • Trieda 4.B zo ZŠ Malá Ida

II. stupeň ZŠ:

  • Simona a Natália, 6.A, ZŠ s MŠ Závodie v Žiline
     

Spomedzi súťažných diel sme sa rozhodli oceniť aj prácu detí z MŠ Zajka Pobehajka, Budča, trieda Sovičky.
 

Víťazom srdečne blahoželáme a ďakujeme všetkým, ktorí sa do našej súťaže zapojili. Naše veľké poďakovanie patrí aj rodičom a učiteľom, ktorí deťom pomohli pri realizácii súťažných diel, ako aj s ich elektronickým zaslaním do súťaže.

Všetým prajeme veľa dobrých nápadov a inšpirácií v každodennom živote, aby pričinením každého jedného z nás sa svet okolo nás staval lepším, krajším a čistejším. 

Tím NATUR-PACK

 

14.1.2021