Vyhrali sme Národnú podnikateľskú cenu za životné prostredie

A je to tu. OZV NATUR-PACK získala ďalšie prestížne ocenenie, Národnú podnikateľskú cenu za životné prostredie. Prevzali sme ju 7.12.2023 od Asociácie priemyselnej ekológie na Slovensku (ASPEK), ktorá v tomto roku slávi 30. výročie svojej existencie. 

Ocenenie sme získali so vzdelávacím projektom Alchýmia triedenia komunálneho odpadu, a to v kategórii PRODUKT a SLUŽBY.

A aj v tomto prípade platí, že ide o projekt, ktorý je výsledkom výbornej a dlhoročnej spolupráce.

Alchýmia odpadov by totiž nevznikla bez jej prvotnej verzie, ktorou bola príručka od Inštitútu cirkulárnej ekonomiky (INCIEN) známa pod názvom Waste for Dummies. Vytvorená bola v roku 2018 a bola určená obyvateľom Bratislavy. 

V roku 2019 sme s organizáciou INCIEN spojili sily a spoločne vytvorili nové dielo, dnes už dobre  známe pod názvom Alchýmia triedenia komunálneho odpadu. Tá vznikla  hneď v piatich rôznych kombináciách triedeného zberu, ktoré na Slovensku máme. Takto vie túto dosiaľ najpodrobnejšiu online príručku o triedení, ale aj o predchádzaní vzniku odpadov využiť každý občan Slovenska. 

V roku 2020 sa k spolupráci pridala aj zberová spoločnosť OLO a magistrát hl. mesta a opäť vznikla špeciálna verzia pre mesto Bratislava.

Alchýmia je živý projekt. Vzhľadom na množstvo otázok od verejnosti, zmeny v legislatíve aj v praxi ju priebežne dopĺňame a aktualizujeme. Dosiaľ má za sebou 4 aktualizácie a po novom roku chystáme ďalšiu.

Tím OZV NATUR-PACK touto cestou ĎAKUJE partnerom projektu, organizácii INCIEN, OLO – Odvoz a likvidácia odpadu a magistrátu hlavného mesta za výbornú spoluprácu na tejto aktivite, ktorá prispieva k lepšej úrovni triedenia odpadov na celom Slovensku.

Alchýmiu nájdete na týchto stránkach: