Výrazný nárast recyklačných poplatkov pre obchod!

Zväz obchodu a cestovného ruchu SR (ZOCR) dnes (30.6.2016) zorganizoval neformále stretnutie s médiami. Stretnutie sa tešilo mimoriadnemu záujmu žurnalistov, ktorí predstaviteľom ZOCR kládli množstvo zaujímavých otázok k téme nového zákona o odpadoch, jeho implementácii a blížiacej sa účnnosti rozšírenej zodpovednosti výrobcov, ktorá prinesie mnoho zmien a nových povinností tisíckam firiem a obchodníkov. Nižšie prinášame tlačovú správu vydanú pri príležitosti dnešného podujatia. V mene ZOCR vystúpili: Pavol Konštiak - prezident ZOCR, viceprezident ZOCR František Ťapuš a predseda Environmentálnej sekcie ZOCR Micahl Sebíň.

 

Tlačová správa Zväzu obchodu a cestovného ruchu SR

Nový zákon o odpadoch už o niekoľko dní spôsobí výrazný nárast recyklačných poplatkov aj pre obchodníkov z dôvodu zmeny systému financovania triedeného zberu, čo by sa mohlo prejaviť aj na zvýšení cien pre spotrebiteľa.

 

Bratislava, 30. júna 2016 - Od 1. júla 2016 vstupuje v zmysle platného Zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. do účinnosti rozšírená zodpovednosť výrobcov.  Podľa tohto zákona sa stali obchodníci tzv. výrobcami obalov, aj keď žiadne obaly nevyrábajú. Obchod sa stal miestom, kde sa sústreďuje množstvo výrobkov, za ktoré by si mali plniť zákonné povinnosti jednotliví dodávatelia a zároveň aj miestom, kde sa môže prejaviť výška recyklačných poplatkov v cene pre koncových spotrebiteľov. Obchod bude kontrolovať svojich dodávateľov, či si plnia všetky povinnosti vyplývajúce zo zákona. V prípade ich neplnenia práve obchodníci preberajú zodpovednosť na seba.

 

"Dôležité bude, aby si všetci dodávatelia pre obchod tiež plnili svoje povinnosti a aby existovala účinná kontrola systému zo strany štátnych orgánov. Inak bude aj nové finančne náročnejšie záväzky znášať iba zopár poctivých firiem a úlohy tých, ktorí si povinnosti neplnia, budú opäť v rámci prenesenej zodpovednosti znášať obchodníci," upozornil Pavol Konštiak, prezident Zväzu obchodu a cestovného ruchu SR.

 

"Zmena financovania triedeného zberu znamená, že výrobcovia - teda aj obchodníci - sa budú podieľať na úhrade všetkých nákladov na triedený zber komunálneho odpadu prostredníctvom Organizácií zodpovednosti výrobcov (OZV). Dosiaľ sa podieľali na takomto financovaní čiastočne. V dôsledku tejto zmeny dôjde k približne päťnásobnému nárastu recyklačných poplatkov. Tieto poplatky však nebudú slúžiť iba na financovanie triedeného zberu komunálneho odpadu, ale aj na zabezpečenie vzdelávacích a propagačných aktivít na miestnej aj celoslovenskej úrovni," uviedol Michal Sebíň, predseda Environmentálnej sekcie ZOCR SR.

 

Zákon o odpadoch má ambíciu pozdvihnúť úroveň triedeného zberu na Slovensku, ktorá je dlhodobo nedostatočná. Podľa údajov Eurostatu recyklujeme na Slovensku len okolo 6% komunálneho odpadu. Slovenská republika vzala na seba záväzok voči EÚ, že do roku 2020 toto číslo stúpne až na 50%. Ak sa to podarí dosiahnuť, bude to najväčším prínosom tohto zákona. Zatiaľ to však pre množstvo nových administratívnych povinností a zmien v systéme nie je možné zodpovedne posúdiť.

30.6.2016

Ďalšie články