Výučbový softvér „NeODPADni z ODPADOV!“ – atraktívna a unikátna pomôcka pre pedagógov základ

V roku 2012 vytvoril NATUR-PACK v spolupráci s mimovládnou organizáciou ŽIVICA v rámci projektu  „Moderne o odpadoch s NATUR-PACKom“ unikátny výučbový softvér určený pre prácu s interaktívnymi tabuľami a PC.

„Softvér nesie názov „NeODPADni z ODPADov!“, je bezplatný a školy si ho môžu stiahnuť na stránkach organizácie ŽIVICA (http://www.zivica.sk/moderneoodpadoch/). Dosiaľ softvér vyskúšalo približne 500 škôl na celom Slovensku a NATUR-PACK vyvíja úsilie o rozšírenie tohto softvéru aj na ďalšie školy. Napríklad dnes sme urobili ukážkovú hodinu ekovýchovy na Základnej škole Nejedlého, ktorá sa triedeniu odpadov venuje aj v rámci jej zapojenia sa do programu Zelená škola. Zážitkové vzdelávanie si žiaci tretieho a piateho ročníka užili a spestrením bola aj účasť pána starostu Martina Zaťoviča, ktorý sa na prácu so softvérom prišiel pozrieť osobne,“ hovorí Marek Brinzík, PR riaditeľ spoločnosti NATUR-PACK.

Cieľom výučbového softvéru je atraktívnou a pútavou formou vysvetliť žiakom všetky dôležité súvislosti týkajúce sa odpadov, od predchádzania ich vzniku až po ich triedenie a recykláciu.

Vďaka svojej  unikátnosti získal softvér „NeODPADni z ODPADov!“ prestížne ocenenie Zlatý mravec 2013 (/novinky/cena-odpadoveho-hospodarstva-pre-natur-pack-as/ ).

„Práca s interaktívnym softvérom nie je veľmi zložitá, pedagógom však veľmi pomáha, ak môžu absolvovať špeciálne zaškolenie prostredníctvom lektora NATUR-PACKu, ktorý im pomôže osvojiť si prácu s týmto softvérom a pripraviť si jeho použitie na rôznych predmetoch. Okrem environmentálnej a etickej výchovy s ním bežne pracujú aj pedagógovia na hodine geografie, dejepisu, informatiky a pod..

Prvé kolo školení pre bratislavských pedagógov prebehlo koncom roka 2015 a v ďalších bude NATUR-PACK pokračovať už o pár mesiacov, teda začiatkom roku 2017," dodáva Marek  Brinzík.

 

 

14.12.2016