Vznik ASOCIÁCIE OPRÁVNENÝCH ORGANIZÁCIÍ

Oprávnené organizácie  NATUR-PACK, a.s., SEWA, a.s., LIMIT RECYCLING SLOVAKIA, a.s., ENVI-REA, a.s., SLOVMAS, a.s. vytvorili 27. augusta 2010 ASOCIÁCIU OPRÁVNENÝCH ORGANIZÁCIÍ („ASO“) so sídlom Bajkalská 25, Bratislava.
Trhový podiel členov ASOCIÁCIE OPRÁVNENÝCH ORGANIZÁCIÍ („ASO“) predstavuje viac ako 70% trhu Slovenska.

30.8.2010

Ďalšie články