Vznikol systém NATURBAT pre prenosné batérie a akumulátory

Dňa 23.4.2014 potvrdilo Ministerstvo životného prostredia SR zapísanie NATUR-PACK, a.s., ako kolektívnej organizácie, do Registra pre batérie a akumulátory.

Súčasne bol vytvorený systém NATURBAT pre zber, zhodnocovanie a recykláciu použitých prenosných batérií a akumulátorov.

Viac informácií o systéme sa dozviete na:

 

NATUR-PACK sa snaží svojimi systémami poskytovať celý rad služieb a pružne reagovať na nové povinnosti vyplývajúce zo stále sa meniacej obalovej a odpadovej legislatívy. Od roku 2006 sa zaoberá zberom, zhodnocovaním a recykláciou odpadov z obalov. V záujme rozširovania poskytovaných služieb vytvoril o tri roky neskôr systém NATURELEKTRO zameraný na plnenie limitov recyklácie elektroodpadu. Po zmene legislatívy v roku 2014 bolo prirodzené doplnenie portfólia o nový systém NATURBAT, ktorý zabezpečuje výrobcom prenosných batérií a akumulátorov plnenie vybraných zákonných povinností.

 

Pre zväčšenie klikni na obrázok >

14.5.2014

Ďalšie články