YouTube kanál NATUR-PACK verejnosti naberá na sile

YouTube kanál NATUR-PACK verejnosti pred pár dňami presiahol hranicu 500 odberateľov. Od januára vzrástol viac ako trojnásobne. Pre tím NATUR-PACK je to silná motivácia pri príprave ďalších pútavých reportáží. Tie od mája 2019 zverejňujeme na pravidelnej týždennej báze. Náš YouTube kanál sa ako jediný na Slovensku pravidelne venuje témam súvisiacim s odpadmi. V reportážach, ktoré na ňom uverejňujeme, sa zameriavame na tri hlavné okruhy tém: 1. predchádzanie vzniku odpadov, 2. triedenie a recyklácia odpadov, 3. vzdelávanie verejnosti.

Pre verejnosť sme pripravili ďalšie reportáže, napríklad vôbec prvé video z analýzy skla v našej partnerskej samospráve,  nové reportáže z našich ekovýchovných vystúpení na filmovom festivale Ekotopfilm – Envirofilm, ako aj z premiéry unikátneho zážitkového programu s Branislavom Jobusom s názvom Zberný dvor, sériu reportáží o projekte PET kajak a ďalšie tipy na ekologické nakupovanie z bezobalového obchodíka BEZOBALIS.

Viac o našich aktivitách na portáli YouTube sa dočítate aj v našom firemnom blogu: /o-nas/blog/ozv-naturpack-vzdelava-moderne-a-zazitkovo/.

Pozrite si náš krátky prierez portálom NATUR-PACK verejnosti:

5.11.2019