YouTube portál NATUR--PACK verejnosti rastie, prekonal hranicu 5000 odberateľov

Tím NATUR-PACK usilovne pracuje na vzdelávaní verejnosti prostredníctvom svojho YouTube kanála NATUR-PACK verejnosti. V týchto dňoch presiahol hranicu 5000 odberateľov a jeho nárast pokračuje ďalej. Tím NATUR-PACK v spolupráci s neziskovými organizáciami, výrobcami, samosprávami a zberovými spoločnosťami na ňom každoročne zverejňuje každoročne približne 50 reportáží. Tematicky je YouTube kanál zameraný na oblasť predchádzania vzniku odpadov (vrátane konceptu zero waste), triedenie a recykláciu odpadov a oblasť ekovýchovných programov pre školy i verejnosť.

 

Ďakujeme všetkým partnerom a priateľom za doterajšiu spoluprácu, ďakujeme za každý odber, lajk, či zdieľanie a v neposlednom rade ďakujeme tiež za všetky komentáre, pripomenky a reakcie, ktoré sú našou inšpiráciou pre ďalšiu videotvorbu.

Na rozvoji YouTube kanála NATUR-PACK verejnosti ale aj kanála NATUR-PACK klientom budeme intenzívne pracovať aj v roku 2022, ktorý bude rokom veľkých zmien v oblasti odpadového hospodárstva.