Zákon o odpadoch si vyslúžil takmer tritisíc pripomienok

Ide o veľké množstvo pripomienok, preto ich je potrebné roztriediť a analyzovať. Ministerstvo životného prostredia následne rozhodne o ďalšom postupe.

Medzirezortné pripomienkové konanie k zákonu o odpadoch sa skončilo a na portáli právnych predpisov bolo celkovo 2815 pripomienok, z toho 1804 zásadných.

Pre agentúru SITA to uviedol hovorca ministerstva životného prostredia Maroš Stano.

„Pretože ide o mimoriadne veľké množstvo, je ich potrebné roztriediť a analyzovať,“ informoval hovorca a dodal, že envirorezort následne rozhodne o ďalšom postupe.

Zákon prinesie zmenu postoja k odpadom, ktorý sa podľa novej právnej úpravy stáva cennou surovinou šetriacou primárne zdroje a rovnako môže byť významným zdrojom energie.

"Portál právnych predpisov uverejnil na svojej stránke návrh nového zákona," uviedlo MŽP s dodatkom, že pripomienkam je zákon otvorený do štvrtka 2. augusta, potom bude nasledovať proces zapracovania pripomienok.

Pripraviť návrh nového zákona o odpadoch vychádza z povinnosti krajiny transponovať európske právne predpisy v oblasti odpadov.

Hlavnou prioritou návrhu zákona je podľa informácií na stránke rezortu zabezpečiť efektívne fungovanie odpadového hospodárstva a znížiť produkciu množstva odpadov.

"Zákon prinesie základné zmeny v hierarchii odpadového hospodárstva a nastaví účinné mechanizmy, ktoré podporia znižovanie zneškodňovania odpadov a zvýšia množstvo zhodnocovaného odpadu," píše sa na portáli.

Prijateľná a účinná podoba zákona o odpadoch a odvrátenie hrozby sankcií voči Slovensku od Európskej únie je prioritou rezortu v tomto volebnom období.

Podrobnosti o medzirezortnom pripomienkovom konaní a prehľad všetkých vznesených pripomienok nájdete na našej webovej stráne v sekcii Legislatíva.

Zdroj: SITA

6.8.2012

Ďalšie články