Zasa o krok bližšie k obmedzeniu zbytočných obalov, plastových tašiek a chemikálií

Členovia Európskeho parlamentu schválili 22.11.2023 správu, ktorá predstavuje mandát Európskeho parlamentu na rokovania s vládami Európskej únie. Novela ovplyvní výrobcov aj spotrebiteľov.

Správa upravuje ciele na zníženie množstiev všetkých obalov. Osobité ciele boli stanovené pre plastové obaly.

Cieľ zníženia množstva:  

    do roku 2030   

    do roku 2035    

    do roku 2040    

obalov celkovo

o 5 %

o 10 %

o 15 %

plastových obalov

o 10 %

o 15 %

o 20 %

 

Ďalej sa plánuje zakázať veľmi ľahké plastové tašky, teda tie s hrúbkou pod 15 mikrometrov, ak na ich použitie nebude hygienický dôvod, alebo ak nie sú poskytnuté ako primárny obal na voľné potraviny.

Obmedzenia sa dotknú aj používania jednorazových obalov označených ako „zjavne zbytočný obal“, napr. jednorazové balenia jedla a nápojov konzumovaných v reštauráciách a kaviarňach, miniatúrne šampónové fľaštičky či iné miniatúrne balenia v hoteloch.

Zakázané by mali byť aj tzv. večné chemikálie (per- a polyfluorované akrylové látky alebo PFAS) a bisfenol A v obaloch, ktoré prichádzajú do styku s potravinami.

Pre možnosť nastavenia cirkulárnej ekonomiky očakávame objasnenie požiadaviek obalov na opätovné použitie alebo opätovné naplnenie. Zákonne by mala byť ošetrená aj možnosť priniesť si vlastnú nádobu na potraviny do stravovacích zariadení.

Prísnejšie kritéria a možnosť recyklácie bude platiť pre všetky obaly. Dočasnú výnimku dostane pravdepodobne len drevený a voskový obal.  

Po tom, ako Európska Rada zaujme stanovisko k Správe, bude nasledovať rokovanie Európskeho parlamentu s národnými vládami o konečnej forme zákona.

Zdroj: Tlačová správa Európskeho parlamentu: https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20231117IPR12213/parlament-prijal-pravidla-na-znizenie-opatovne-pouzitie-a-recyklaciu-obalov