Zážitkový program ZBERNÝ DVOR s Braňom Jobusom motivuje k triedeniu a zálohovaniu

Zážitkový program Zberný dvor s Braňom Jobusom vznikol v roku 2019, v predpremiére sa uskutočnil v Bratislave a v premiére v krajskom meste Žilina. Ideovo nadväzuje na posolstvo rovnomennej ekoknižky Braňa Jobusa vydanej v tom istom roku. Ďalšie vystúpenia prerušila koronasituácia a program sme po dlhšej pauze uskutočnili v meste Senec na jar 2022 pri príležitosti osláv Dňa Zeme.

Od roku 2023 program realizujú spoločne organizácie NATUR-PACK a SPRÁVCA ZÁLOHOVÉHO SYSTÉMU. Dosiaľ sme uskutočnili vystúpenia vo Zvolene, v Nových Zámkoch, Bratislave, Galante, Topoľčanoch, na festivale Atmosféra a v Prešove. Programom v tomto roku prešlo už viac ako 5 300 detí.

Cieľom programu je netradičnou formou viesť a motivovať deti k zodpovednému nakladaniu s odpadmi, k ich správnemu triedeniu, ako aj k zálohovaniu.

V približne 50 minútovom programe sa striedajú hudobné vstupy speváka Braňa Jobusa s interaktívnym vzdelávaním detí, ktoré sa s lektormi NATUR-PACK učia triediť papier, plasty, nápojové kartóny, elektroodpady, batérie. A nezabúda sa ani na zálohovanie.

Takéto podujatie by nebolo možné uskutočniť bez výbornej spolupráce so samosprávami, zberovými spoločnosťami a vzdelávacími inštitúciami. Každému, kto tímu NATUR-PACK a Správcovi záloh s organizáciou programu pomohol, patrí obrovská vďaka.