Zoznam - Odbor starostlivosti o životné prostredie

Ako sme Vás už informovali, v uplynulých dňoch vstúpil do platnosti Zákon č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy. V súvislosti s danými zmenami sme pre vás pripravili prehľad okresných úradov so sídlom úradu a sídlom odboru starostlivosti o životné prostredie.

Novozriadený Odbor starostlivosti o životné prostredie vykonáva činnosť obvodných úradov životného prostredia. Každý z okresných úradov má daný nový odbor, pričom ich adresy niesu vždy totožné.

Z pôvodného počtu 50 obvodných úradov sa okresnými stalo 49 úradov (okrem  mesta Štúrovo, ktoré nebolo okresným mestom, pracovisko štátnej správy tam ale zostalo zachované). Zároveň sa vytvára 23 nových okresných úradov (www.minv.sk) doplnené 10.10..

Zoznam okresných úradov v SR so sídlom úradu a sídlom odboru starostlivosti o životné prostredie.

.

.

.

Pre kompletný zoznam klikni na obrázok >

9.10.2013

Ďalšie články