Zriadili sme kontaktné pracovisko v Maďarsku

Vo februári 2014 sme webové stránky naturpack.sk rozšírili aj o maďarskú, poľskú a nemeckú verziu. Dovozcovia a vývozcovia sa tak pohodlnejšie dostanú k potrebným informáciám, čoho dôkazom je aj pozitívna spätná väzba od klientov.

Kontaktná osoba pre Maďarsko

Pre dovozcov a vývozcov sme otvorili kontaktné pracovisko. K dispozícii Vám je maďarsky, anglicky a nemecky hovoriaca environmentálna konzultantka - Erika Horváth.

Konzultantka Vám poskytne komplexné informácie o podmienkach pre povinné osoby na maďarskom trhu, ako aj povinnosti pri vývoze tovaru z Maďarska a dovoze na Slovensko podľa obalovej legislatívy.

 

Kontakt:

Erika Horváth

environmental consultant
+36-30-261-8888
ehorvath78@gmail.com

 

Už čoskoro Vás oboznámime s kontaktnou osobou aj pre poľsky hovoriacich klientov.

26.6.2014

Ďalšie články