Zúčastnili sme sa Dňa Zeme 2013 na Partizánskej lúke

22. apríla sa každoročne oslavuje na celom svete Deň Zeme upozorňujúci ľudí na dopady znečistenia životného prostredia. V Bratislave sa tento rok oslavovalo o deň skôr, už v nedeľu 21.apríla usporiadaním akcie Zažite Deň Zeme na Partizánskej lúke. Zúčastnení súťažili v najrôznejších disciplínach pomocou ktorých sa učili spoznávať a chrániť prírodu.

V rámci akcie sa deti učili, aj ako správne triediť odpady.

Pre lepšie zapamätanie si vedomostí, boli k dispozícii ukážky farebných kontajnerov. Deti dostali aj informačné pravítko, letáčik o možnosti recyklácie či farbičky v recyklovanom obale.

 

Deti ale aj dospelých zaujala možnosť výroby vlastného voňavého bylinkového papiera.

 

Deti pomocou sieťky lovili drobné živočíchy z dna rieky. Po určení druhu, ich vypustili späť na slobodu.

 

22.4.2013

Ďalšie články