Zverejnili sme video z premiéry programu Zberný dvor

Na našom YouTube kanáli NATUR-PACK verejnosti sme zverejnili reportáž z premiéry vzdelávacieho programu Zberný dvor. Program sme vytvorili v spolupráci so spevákom a spisovateľom Branislavom Jobusom.

Premiéra sa uskutočnila v našom partnerskom krajskom meste Žilina koncom októbra 2019. Zúčastnili sa na nej naši lektori z organizácie EVIANA, Deti čistej Zeme a Ekovýlety.sk a bratia Jobusovci z hudobnej formácie Vrbovskí víťazi.

Premiéra, ktorej sa zúčastnilo 900 žiakov základných škôl, dopadla vynikajúco a už teraz sa tešíme na naše ďalšie vystúpenia v roku 2020.

Tím NATUR-PACK ďakuje mestu Žilina za vynikajúcu spoluprácu, poskytnutie výborných priestorov, ako aj veľkú pomoc pri organizovaní a nahlasovaní škôl na toto podujatie. Bez spolupráce s mestom Žilina by sa nám takúto akciu nepodarilo uskutočniť. Osobitné poďakovanie patrí pánovi primátorovi Mgr. Petrovi Fiabáne, vedúcemu odboru životného prostredia Ing. Andrejovi Vidrovi a pani Ing. Veronike Hreusovej.

12.12.2019