Partneri

  • NATUR-PACK sa stal komunikačným partnerom unikátneho podujatia Less Waste Run 2019 na Slovensku. Jeho cieľom je ukázať, že aj športové podujatia sa dajú uskutočniť s ohľadom na životné prostredie a bez tvorby zbytočného odpadu. Viac na www.lesswasterun.com.

  • NATUR-PACK je už tretí rok generálnym partnerom medzinárodného filmového festivalu EKOTOPFILM – ENVIROFILM. Súčsťou tohto putovného festivalu je aj náš originálny vzdelávací program pre základné školy. Festival sa každoročne uskutočňuje vo vybraných krajských a okresných mestách Slovenska.

  • V roku 2017 sme sa stali aktívnym partnerom názorového portálu Čierna labuť, ktorý realizuje organizácia ŽIVICA. Na štvrťročnej báze prinášame verejnosti zaujímavé reportáže na aktuálne témy súvisiace s odpadmi, predchádzaním ich vzniku, triedením a recykláciou.

  • NATUR-PACK je dlhoročným partnerom vzdelávacích aktivít, ktoré uskutočňuje zberová spoločnosť OLO. Jedným z programov do ktorého je zapojených viac ako 100 bratislavských škôl je OLOMÁNIA. Viac sa o programe dozviete na www.olomania.sk.

  • Od roku 2011 je Inštitút aplikovanej ekológie DAPHNE našim partnerom pre zabezpečovanie vzdelávacích programov pre deti materských a základných škôl, predovšetkým v oblasti Bratislavy. Od septembra 2017 DAPHNE zabezpečuje zážitkovú ekovýchovu aj v priestoroch ekovýchovného centra bratislavskej spaľovne odpadov tzv. OLOcentrum. Viac o vzdelávacích aktivitách na stránkach DAPHNE.

  • Vzdelávacie aktivity v oblasti krajského mesta Košice zabezpečujeme vďaka spolupráci so zberovou spoločnosťou KOSIT. Tá má pre tieto účely vytvorené Centrum environmentálnej výchovy KOSIT, ktoré uskutočňuje ekovýchovu a exkurzie do spaľovne pre slovenské školy už od roku 2007. Ročne absolvuje ekovýchovu v tomto centre viac ako 4000 detí.