Partneri

  • NATUR-PACK sa stal komunikačným partnerom unikátneho podujatia Less Waste Run 2019 na Slovensku. Jeho cieľom je ukázať, že aj športové podujatia sa dajú uskutočniť s ohľadom na životné prostredie a bez tvorby zbytočného odpadu. Viac na www.lesswasterun.com.

  • V roku 2017 sme sa stali aktívnym partnerom názorového portálu Čierna labuť, ktorý realizuje organizácia ŽIVICA. Na štvrťročnej báze prinášame verejnosti zaujímavé reportáže na aktuálne témy súvisiace s odpadmi, predchádzaním ich vzniku, triedením a recykláciou. Viac na www.ciernalabut.sk v sekcii ENVIRO.

  • NATUR-PACK je dlhoročným partnerom vzdelávacích aktivít, ktoré uskutočňuje zberová spoločnosť OLO. Jedným z programov do ktorého je zapojených viac ako 100 bratislavských škôl je OLOMÁNIA. Viac sa o programe dozviete na www.olomania.sk.

  • Nezisková organizácia Deti čistej Zeme dlhodobe zabezpečuje pre NATUR-PACK vzdelávacie aktivity v oblasti Žilinského a Banskobystrického kraja. Zážitkovo vzdeláva deti v materských školách, žiakov základných a stredných škôl, ako aj dospelých v rámci programov uskutočňovaných pre našich klientov a partnerov. Viac informácií nájdete na Facebookovej stránke: https://bit.ly/2VUKvi1.

  • Vzdelávacie aktivity v oblasti krajského mesta Košice zabezpečujeme vďaka spolupráci so zberovou spoločnosťou KOSIT. Tá má pre tieto účely vytvorené Centrum environmentálnej výchovy KOSIT, ktoré uskutočňuje ekovýchovu a exkurzie do spaľovne pre slovenské školy už od roku 2007. Ročne absolvuje ekovýchovu v tomto centre viac ako 4000 detí.

  • Od roku 2011 je Inštitút aplikovanej ekológie DAPHNE našim partnerom pre zabezpečovanie vzdelávacích programov pre deti materských a základných škôl, predovšetkým v oblasti Bratislavy. Od septembra 2017 DAPHNE zabezpečuje zážitkovú ekovýchovu aj v priestoroch ekovýchovného centra bratislavskej spaľovne odpadov tzv. OLOcentrum. Viac o vzdelávacích aktivitách na stránkach DAPHNE.