Klienti

  • Spolupráca s NATUR-PACK trvá takmer 11 rokov a jej výsledkom je spokojnosť v oblasti poskytovaných služieb, profesionality či zodpovedného prístupu. Dotazy ohľadom nových výrobkov, registrácií, nových zmlúv či iné otázky sú vždy zodpovedané s ochotou, rýchlo a zároveň odborne. Informácie o novinkách sú plne dostupné na webovej stránke a tiež zmeny zákona, školenia či postup o podávaní výkazov sú prehľadné a zrozumiteľné. Naša spoločnosť je nadmieru spokojná a neuvažuje o zmene ani do budúcnosti.

  • Spolupráca našej a. s. s OZV NATUR-PACK trvá od roku 2007, keď bola uzatvorená prvá zmluva, ktorá  zabezpečovala systém zberu odpadov a ich následného zhodnocovania. Zmluva o spolupráci nám priniesla úsporu nákladov – recyklačných poplatkov a tiež  informovanosť v tejto oblasti. Po pozitívnych skúsenostiach sme preto neváhali a o rok bola uzatvorená ďalšia zmluva o obaloch. Oceňujeme ochotu pracovníkov NATUR-PACKu konzultovať naše  problémy, vysvetľovať  a aktuálne nás informovať v oblasti odpadového hospodárstva. Prínosom pre nás všetkých je, že svojimi aktivitami zvyšujú environmentálne povedomie ľudí na celom Slovensku.

  • Spoluprácu so spoločnosťou NATURPACK hodnotíme veľmi pozitívne. Oceňujeme pravidelné informácie ohľadom zmien v legislatíve a nastavenie systému pre výpočet ohľadne výkazov, ktoré odovzdávame. Ďakujeme za ochotu zodpovedať naše otázky v prípade potreby a dostupnosť podrobných online seminárov.

  • „Naša spoločnosť Berner, pôsobiaca v takmer troch desiatkach krajín Európy a sveta má v spoločnosti Natur Pack na slovenskom trhu dlhoročného, spoľahlivého partnera v spracovaní a deklarovaní štatistických údajov o pohybe obalových materiálov a odpadov z nich. Oceňujeme priateľský prístup a silné poradenské zázemie, ktorého sa nám dostáva pri konzultáciách s Natur Pack a pravidelných školeniach. Umožňuje nám to sústrediť sa plne na našu oblasť podnikania, ktorou je dovoz a predaj náradia a potrebného materiálu pre stavbárov a autoopravárov.“

  • Po úspešnom zvládnutí všetkých legislatívnych povinností, súvisiacich s odpadovým hospodárstvom v roku 2018, by som chcel v mene spoločnosti SPŽ, a. s., Budiš poďakovať vašej/našej organizácii zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK, a. s., za ústretovosť a "pomocnú ruku", ktorú ste nám poskytli pri riešeniach viacerých problémov v odpadovom hospodárstve, či už legislatívnych alebo operatívnych, ktoré nám rok 2018 postavil do cesty. Taktiež by som chcel oceniť Vaše aktivity, ktoré nám pomohli rozšíriť obzor problematiky odpadového hospodárstva a recyklácie prostredníctvom vzdelávania a viacerých kurzov, ktoré taktiež prispeli k lepšiemu pochopeniu celkovej situácie v odpadovom hospodárstve v celej spoločnosti. Viem, že na našej spolupráci sa aktívne podieľa celý tím pracovníkov, no konkrétne by som chcel poďakovať manažérovi klientskeho oddelenia pre našu spoločnosť Mgr. Petrovi Dubovcovi za veľakrát flexibilné, operatívne návrhy riešení vzniknutých problémov.