Klienti

  • Po úspešnom zvládnutí všetkých legislatívnych povinností, súvisiacich s odpadovým hospodárstvom v roku 2018, by sme chceli v mene našej spoločnosti poďakovať našej OZV NATUR-PACK za ústretovosť a „pomocnú ruku“, ktorú ste nám poskytli pri riešeniach viacerých problémov v odpadovom hospodárstve, či už legislatívnych, alebo operatívnych, ktoré nám rok 2018 postavil do cesty. Taktiež by sme chceli oceniť Vaše aktivity, ktoré nám pomohli rozšíriť obzor problematiky odpadového hospodárstva a recyklácie prostredníctvom vzdelávania a viacerých kurzov, ktoré taktiež prispeli k lepšiemu pochopeniu celkovej situácie v odpadovom hospodárstve v celej spoločnosti.

  • Spolupráca s NATUR-PACK trvá takmer 11 rokov a jej výsledkom je spokojnosť v oblasti poskytovaných služieb, profesionality či zodpovedného prístupu. Dotazy ohľadom nových výrobkov, registrácií, nových zmlúv či iné otázky sú vždy zodpovedané s ochotou, rýchlo a zároveň odborne. Informácie o novinkách sú plne dostupné na webovej stránke a tiež zmeny zákona, školenia či postup o podávaní výkazov sú prehľadné a zrozumiteľné. Naša spoločnosť je nadmieru spokojná a neuvažuje o zmene ani do budúcnosti.

  • Spolupráca našej a. s. s OZV NATUR-PACK trvá od roku 2007, keď bola uzatvorená prvá zmluva, ktorá  zabezpečovala systém zberu odpadov a ich následného zhodnocovania. Zmluva o spolupráci nám priniesla úsporu nákladov – recyklačných poplatkov a tiež  informovanosť v tejto oblasti. Po pozitívnych skúsenostiach sme preto neváhali a o rok bola uzatvorená ďalšia zmluva o obaloch. Oceňujeme ochotu pracovníkov NATUR-PACKu konzultovať naše  problémy, vysvetľovať  a aktuálne nás informovať v oblasti odpadového hospodárstva. Prínosom pre nás všetkých je, že svojimi aktivitami zvyšujú environmentálne povedomie ľudí na celom Slovensku.