Bratislava - centrála

Kontakty pre obce a zberové spoločnosti:

Ivana Gerdová
asistentka komoditného oddelenia
Mobil: +421 - 915 571 615
E-Mail: gerdova@naturpack.sk

Ing. Mária Bonková
riaditeľka komoditného oddelenia
Mobil: +421 - 915 985 649
E-Mail: bonkova@naturpack.sk

Kontakty na sekretariát centrály NATUR-PACK:

NATUR-PACK, a. s.
Bajkalská 25
821 01 Bratislava
SLOVAKIA


IČO: 35979798
DIČ: 2022130374
IČ DPH: SK2022130374

Fax: +421-2-502 21 542
GPS: 48° 9'15.06"N, 17° 8'17.05"E

E-Mail: office@naturpack.sk

E-Mail pre potreby elektronickej fakturácie: fakturacia@naturpack.sk

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu BA I, odd.: Sa,vl. č. 3815/B